PODZIĘKOWANIA

Ja, Antoni Rak, pozbawiony stanowiska redaktora naczelnego, chciałem złożyć podziękowania wszystkim, którzy zaangażowani byli w ,,Batoraka”, za czasów mojej krótkiej, burzliwej kadencji.

Podziękowania należą się:
Magdalenie Molędzie, za umożliwienie mi zostania redaktorem naczelnym i prowadzenie mnie w pierwszych momentach mojej kariery

Bartkowi Pogranicznemu, za prowadzenie mnie aż do samego końca

Alicji Gągale, której artykuły skompletowane za mojej kadencji umożliwiły mi wydanie mojego pierwszego numeru

Oli Zabrockiej i Oli Kamińskiej, będących moim zarządem i prawymi rękoma

Oli Zabrockiej i Ewelinie Bukowieckiej za bycie w korekcie

Pani Irminie Nowakowskiej, Pani Kłosińskiej-Duszczyk, Panu Ściechowskiemu i Pani Kordas za wsparcie w ciągu trwania kadencji

Mateuszowi Żelezikowi i Pani Joannie Zimnowodzie za współpracę

Moim redaktorom:
Aleksandrze Deblessem

Zuzi Charkowskiej

Annie Marczyńskiej

Klaudii Grąt

Pawłowi Parkowi

Witoldowi Marynowskiemu

Marii Wojaczek

Mai Roweckiej

Oli Zabrockiej

Ignacemu Stankiewiczowi

Idze Niemiałkowskiej

Basi Brodowskiej

Oli Kamińskiej

Alexowi Korytkowskiemu

Krysi Paszko

Justynie Krupie

Martynie Kresie

Andrzejowi Możdżeń-Marcinkowskiemu

Karolinie Ciołek

Marysi Gil

Alkowi Towpikowi

Maksowi Wolskiemu

Magdalenie Karolak

Kindze Mazur

Mai Karwackiej

Dominice Szeredzie

Zuzi Białas

Magdzie Le Corre

Panu Mirosowi

Zatem łącznie ze mną pisało do gazety 30 osób.

To mój ostatni wpis do tej strony.

Znalezione obrazy dla zapytania spider man cover art trash bin